Spoor 5 biedt volgende combinaties in leren en werken:

Extra info op :

BOUW, TUINBOUW EN ONDERHOUD

 • Onderhoudswerker gebouwen
 • Voeger
 • Werfbedienaar
 • Metselaar

DISTRIBUTIE

 • Magazijnmedewerker

VOEDING - HORECA

 • Hulpkelner
 • Kelner
 • Zaalmedewerker
 • Keukenmedewerker
 • Hulpkok
 • Kok

HANDEL EN ADMINISTRATIE

 • Kassier
 • Winkelbediende
 • Administratief medewerker
 • Kantoorbediende
 • Aanvuller
 • Verkoper

HAARTOOI

 • Kapper
 • Kapper-salonverantwoordelijke

PERSONENZORG

 • Thuishelper
 • Logistiek assistent in de ziekenhuizen
 • Logistiek assistent in de zorginstellingen
 • Verzorgende / Zorgkundige

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan iedere schooldag van 8.30 u tot 16.20 u (op woensdag van 8.30 u tot 12 u). De eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus, steeds tussen 9u en 12u.

U dient volgende documenten mee te brengen:

 • SIS-kaart en identiteitskaart
 • Laatste schoolrapport

Toelatingsvoorwaarden:

 • Op basis van leeftijd: vanaf 16 jaar.
 • vanaf 15 jaar indien de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs afgewerkt (ook indien C-attest).
 • op 14 jaar, indien de leeftijd van 15 jaar bereikt wordt voor 31/12 of in de loop van het school- jaar bij inschrijving na 1 januari EN advies van het CLB.
 • Voor bepaalde opleidingen is een attest van medische geschiktheid verplicht (VOOR de eerste lesdag!).
 • Voor niet leerplichtige leerlingen is een alternerende tewerkstelling een verplichting.

Verplichte stopzetting van inschrijving:

 • Voor niet leerplichtige leerlingen waarvoor na screening blijkt dat ze niet arbeidsrijp zijn.
 • Wanneer de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt en de leerling gedurende 30 dagen problematisch afwezig is geweest daar waar hij geacht werd een invulling te geven aan een voortraject, brugproject of arbeidsdeelname.

Het uitstippelen van jouw leerspoor...

Na een kennismakingsgesprek en het overlopen van jouw profiel en vaardigheden wordt er een TRAJECTBEGELEIDINGSPLAN opgesteld. Dit plan stippelt jouw leertraject uit zodat je voldoet aan het voltijdse engagement.

 • 15u les per week
 • 7u PAV (Project Algemene Vorming)
 • + 2de taal (Engels)
 • 8u BGV (Beroepsgerichte Vorming)

Te behalen attesten:

 • Attest verworven competenties
 • Deelcertificaat
 • Certificaat
 • Getuigschrift tweede graad
 • Studiegetuigschrift derde graad
 • Diploma SO
 • Getuigschrift bedrijfsbeheer

... en jouw werkspoor.

Naast de twee dagen les in het Centrum voor Deeltijds Onderwijs Spoor 5, de leercomponent, moet ook gezorgd worden voor de invulling van de werkcomponent, het werkplekleren.

Dit kan op volgende manieren:

 • Voortraject
 • Brugproject
 • Arbeidsdeelname

In uitzonderlijke situaties lukt het via deze weg (ook) niet. Geen nood. Voor die jongeren is een persoonlijk ontwikkelingstraject een mogelijke oplossing.

Locatie CDO SPOOR 5 Mechelen

Het CDO SPOOR 5 is gelegen net buiten het centrum van Mechelen, Nekkerspoelstraat 74 , vlak bij het treinstation Mechelen Nekkerspoel en het Speelgoedmuseum.
Van op de ring van Mechelen neemt u de Nekkerspoelstraat richting Putte - Heist-op-den-Berg, het CDO SPOOR 5 is gelegen aan de rechterzijde, net voorbij de eerste bocht.
Recht tegenover Midas, vlak naast ‘t Leitje.

Tel: 015 55 55 61
 • CLB9
 • CLB9
 • Augustijnenstraat 80, Mechelen
 • tel: 015/45 32 32
 • Psycho-pedagogisch consulent: Dominique Degre
 • Maatschappelijk werker: Nora Azarkan
 • Paramedisch medewerker: Chiara Chimenti
 • Arts: Els Van Hoof